Juridisch advies is mensenwerk!

Mijn dienstverlening onderscheidt zich omdat ik als jurist en als coach werkzaam ben. Deze combinatie heeft toegevoegde waarde waar u voordeel van kunt hebben.

Juridische bijstand werknemer
U zult maar te horen krijgen dat u wordt ontslagen. Dat heeft doorgaans de nodige impact. Hoe fijn is het dan dat u goede juridische ondersteuning krijgt zodat u weet dat de zakelijke kant zo goed als mogelijk wordt geregeld. Onderwerpen van gesprek zijn natuurlijk uw rechtspositie, een transitievergoeding, het veiligstellen van de WW-rechten. Maar ook een budget voor uw juridische kosten en coaching/opleiding en tijd zijn onderhandelingspunten. Naast de juridische aspecten heb ik ook oog voor u als persoon. Mijn doel is u in uw specifieke situatie, zo goed mogelijk bij te staan zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Coaching
Als het juridische traject is afgerond, kan ik u als coach bijstaan met een goed outplacementtraject (loopbaanbegeleiding). Het voordeel is dat ik al een deel van de achtergrond ken en uw belangen goed in het oog kan houden. Bovendien weet u al of we een klik hebben en we goed kunnen samenwerken. Want voor een goed outplacementtraject (of een coachingstraject in de ruimste zin van het woord) zijn vertrouwen en inzet nodig.

Tegelijkertijd
Natuurlijk is het mogelijk dat ik u alleen als coach of jurist help. Maar het is ook mogelijk dat ik mijn juridische en coachende dienstverlening tegelijk gebruik, bijvoorbeeld tijdens een re-integratietraject of een verbetertraject bij minder goed functioneren, een ontslagprocedure of een aanvraag of bezwaarprocedure tegen een WIA-beslissing. Het kan dan prettig zijn dat ik opkom voor uw rechten en plichten (al dan niet achter de schermen) terwijl ik u daarnaast help met uw emoties, gedachten, overtuigingen en patronen zodat u sterker uit de situatie komt.

Ondernemingen
Ook ondernemers sta ik graag bij op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Ook hier is het m.i. essentieel dat er sprake is van goede begeleiding zowel in juridische zin als in persoonlijk contact. Denk aan duidelijke communicatie, een goede dossieropbouw, duidelijke functionerings- en beoordelingsgesprekken, de juiste arbeidsovereenkomsten met de juiste arbeidsvoorwaarden, een goed personeelshandboek en zorgvuldige re-integratietrajecten en functioneringstrajecten. Ook is het mogelijk dat ik uw brieven naloop zodat de inhoud vanuit juridisch oogpunt klopt en uw rechtspositie wordt versterkt. Belangrijk is dat deze werkzaamheden worden afgestemd op de onderneming en de specifieke situatie.

Abonnement MKB
Het is belangrijk om tijdig juridisch advies in te winnen. Helaas laat de praktijk nog (te) vaak zien dat dit niet of te laat gebeurt. De oorzaak hiervan kan variëren van onwetendheid tot de verwachting van hoge juridische kosten.

Door het tijdig inschakelen van een jurist wordt een goed dossier opgebouwd, worden fouten voorkomen en lopen trajecten soepeler en beter met als gevolg dat uiteindelijk kosten en ergernis worden bespaard. Dus feitelijk is het een gezonde investering om tijdig een jurist in te schakelen, welke investering zich doorgaans terugbetaalt.

Om de drempel om tijdig een jurist in te schakelen te verlagen heb ik een jaarabonnement ontwikkeld voor het MBK: 5 uur mijn juridische hulp voor EUR 500,- ex BTW. Zijn de uren nog niet op? Dan kunnen ze meegenomen worden naar het volgende jaar. Wel net zo praktisch.

Conclusie
Kortom, juist omdat ik als jurist én coach werk, heb ik oog voor de mens achter de cliënt. Samen gaan we ervoor, zodat (escalaties van) problemen worden voorkomen en/of u  sterker en met respect uit een vervelende situatie komt. Dit geldt dus zowel voor de ondernemer als de werknemer. Dit resulteert naar mijn mening in een goede (juridische) dienstverlening en tevreden cliënten. Mijn motto is daarom juridisch advies is mensenwerk!

Zie voor meer informatie mijn website: www.juridischadviesencoaching.nl of bel mij voor een gratis kennismaking op 06 5353 8855, mr Mirian Horstink van Horstink, Juridisch Advies & Coaching in Twello.