Het MKB jaarabonnement van Horstink, juridisch advies en coaching

Het MKB jaarabonnement van Horstink, juridisch advies en coaching

Juridisch Advies
Als jurist gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht sta ik zowel het MKB als particulieren bij. Er kan contact met mij worden opgenomen voor juridische bijstand op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Dit kan variëren van adviseren en begeleiden tot procederen. Denk aan individueel of collectief ontslag, dossieropbouw, het beoordelen en aanpassen van arbeidsovereenkomsten en brieven, het begeleiden van verbetertrajecten en re-integratietrajecten, het instellen van bezwaar/(hoger)beroep WIA-beslissing e.d. 

Juridisch advies is mensenwerk !
In mijn juridische werkzaamheden zijn mijn vaardigheden als coach vervlochten. Dit komt naar voren bij o.a. verbetertrajecten, (moeizame) re-integratietrajecten en ook ontslag, waarbij naast de rechten en plichten ook bewustwording een rol kan spelen.

Ik vind het belangrijk dat de persoon achter de ondernemer en medewerker gezien en gehoord wordt. Iedereen wil immers graag gezien en gehoord worden. Dat is met een juridisch advies of conflict niet anders. Als er goed geluisterd wordt en de persoon om wie het gaat echt gezien wordt, is er doorgaans een goed uitgangspunt om mee te werken. Dan blijkt ook dat er vaak meer oplossingen zijn dan van tevoren waren bedacht.

Coaching
Daarnaast bent u ook voor outplacementtrajecten (begeleiding naar ander werk), lifestyle en systemisch coaching bij Horstink, juridisch advies en coaching aan het goede adres. Zo kan de ondernemer/medewerker die minder lekker in zijn vel zit of tegen belemmerende patronen/overtuigingen aanloopt, door mij als erkend NOBCO coach worden begeleid zodat de energie en productiviteit weer kan stromen en uitval wordt voorkomen of verkort.

MKB jaarabonnement
De praktijk leert dat het tijdig inschakelen van een jurist doorgaans een goede investering is. Deze investering bespaart later juist kosten, tijd en frustratie. Een ander gevolg is dat het rust geeft; zowel persoonlijk als op de werkvloer. Dit komt een ieder ten goede. Helaas zie ik in de praktijk nog te vaak dat ik (te) laat wordt ingeschakeld. Dit kan komen door onwetendheid of door de verwachting van hoge juridische kosten. 

Om hieraan tegemoet te komen bied ik het MKB jaarabonnement aan: 5 uur mijn hulp als jurist of coach voor een vaste gereduceerde prijs. Als er meer dan 5 uur nodig is, dan geldt voor het meerdere het reguliere uurtarief. Ik werk met korte lijnen en goede bereikbaarheid zodat er snel gehandeld kan worden. Zijn de in dat jaar opgebouwde uren nog niet allemaal op? Geen probleem, zolang het abonnement loopt kunnen de overgebleven uren het daarop volgende jaar ook nog worden gebruikt.

Samen zorgen we ervoor dat ú op het juist pad blijft !

Wilt u meer informatie?  Onder het genot van een kopje koffie of thee maak ik graag met u kennis en leg ik alles uit.

Systemische boedelscheiding

Systemische boedelscheiding

Bent u wel eens van werkkring of business veranderd? Weet u zeker dat u de vorige organisatie volledig en goed hebt losgelaten? Of voel u zich toch nog verbonden met deze organisatie; dit kan zowel in positieve als in negatieve zin zijn. Zo ja, dan kan deze verbondenheid ervoor zorgen dat u zich niet volledig kunt geven aan de nieuwe organisatie. Herkent u dit ook? Dan kan een systemische boedelscheiding iets voor u zijn!

Vorige week weer 3 mooie opleidingsdagen van de basisopleiding familieopstellingen gehad bij het Bert Hellinger Instituut in Groningen. Ook mijn eigen proces werd diep en intens aangeraakt toen een levensitem gezien wilde worden. Ik voel mij enorm dankbaar en geraakt.

Dit opleidingsblok hebben wij o.a. de systemische boedelscheiding behandeld, waarna we meteen zijn gaan oefenen. Leuk én interessant! Ik zie zo veel mogelijkheden in mijn praktijk, waar ik als arbeidsrechtjurist en coach werkzaam ben:

  •         een (betere) erkenning van wat gegeven is aan en gekregen is van de voormalige organisatie;
  •        een beter afscheid van de voormalige organisatie;
  •         een betere start bij een nieuwe organisatie;
  •        toegevoegde waarde bij een outplacementtraject;
  •        een waardevolle interventie bij re-integratie in het 2e spoor;
  •        voor de werknemer of ondernemer een betere verbinding met de (nieuwe) business zodat hij/zij weer volledig toegang heeft tot zijn/haar potentieel;
  •        maar ook bij scheiding van een levenspartner kan de ontrafeling van dit oude systeem en het opnieuw verbinden middels de systemische boedelscheiding een goede interventie zijn.

Wilt u hier mee over weten? Onder het genot van een kopje thee of koffie ga ik graag vrijblijvend het gesprek met u aan. Mirian Horstink, Juridisch Advies & Coaching, 06-53538855, www.juridischadviesencoaching.nl.