Skip to content

Sociaal zekerheidsrecht voor werknemers

Juridische hulp bij uitkeringen

Krijgt u een uitkering van het UWV, gemeente of SVB, of wordt een uitkering juist geweigerd of teruggevorderd, en bent u het met deze beslissing niet eens? Of u heeft hier twijfels of vragen over? Ik kan deze beslissing inclusief de gevolgen van een beslissing voor u beoordelen en in begrijpelijke taal uitleggen zodat u goed op de hoogte bent wat de beslissing betekent en wat hier de (mogelijke) gevolgen van zijn. Mijn ervaring is dat met name bij WIA-beslissingen de gevolgen en de impact van zo’n beslissing voor een leek onvoldoende duidelijk zijn. Indien nodig maak ik namens u bezwaar bij de instantie die het besluit heeft afgegeven of stel ik beroep in bij de rechtbank of hoger beroepbij de Centrale Raad van Beroep. 

Let hierbij op de termijn om bezwaar te maken of in (hoger) beroep te gaan. Deze termijn staat in de beslissing dan wel uitspraak van de rechtbank. Dit is een fatale termijn zodat op tijd bezwaar of (hoger) beroep moet zijn aangetekend , om te voorkomen dat de beslissing in beginsel onherroepelijk en definitief is geworden.

Meer diensten voor werknemers

social-care

Ziektewet-beslissing

Bent u het niet eens met de beslissing van het UWV dat u geen aanspraak (meer) kunt maken op een Ziektewetuitkering? Maak dan bezwaar zodat uw casus door de afdeling bezwaar en beroep van het UWV volledig opnieuw wordt beoordeeld, waarbij ook uw bezwaren worden beoordeeld. Een medische onderbouwing bij dit soort bezwaarzaken is essentieel. Uiteraard worden de bezwaren in goed overleg met u opgesteld.Bij ZW-zaken geldt een verkorte termijn om bezwaar te maken, dus zorg dat er tijdig bezwaar wordt gemaakt.

WIA-beslissing

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een WIA-beslissing, bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage en in het verlengde daarvan met de resterende verdiencapaciteit. De loongerelateerde uitkering wordt na maximaal 2 jaar opgevolgd door een vervolguitkering, De vervolguitkering is gekoppeld aan een percentage van het minimumloon. Tenzij u hiervoor bent verzekerd, betekent dit een forse inkomstenachteruitgang. Het is echter ook mogelijk om voor een loonaanvullingsuitkering in aanmerking te komen. Voorwaarde is dan dat u meer dan de helft van de resterende verdiencapaciteit benut. De vastgestelde percentages zijn dus zeer relevant.*

WW-beslissing

Heeft u vragen over het dagloon dat het UWV heeft vastgesteld voor uw WW-uitkering of wordt u gekort op de WW-uitkering en bent u het hier niet mee eens? Ik kan namens u bezwaar en (hoger) beroep instellen bij het UWV dan wel de rechtbank (en Centrale Raad van Beroep).​

Online Order Form