Skip to content


Arbeidsrecht voor werknemers

Juridisch advies bij arbeidsconflict en ontslag

Wordt u als werknemer geconfronteerd  met een arbeidsconflict of ontslag? Dat zijn vervelende zaken die u niet dagelijks bij de hand hebt.  Juist daarom is het heel belangrijk om te weten wat uw rechtspositie is.  Ook als u een andere vraag heeft over arbeidsrecht,  is het belangrijk dat u snel een deskundige spreekt die u hierin kan adviseren. Omdat ik weet hoe belangrijk en fijn dit is, spreken we elkaar diezelfde dag nog. U kunt telefonisch contact met mij opnemen of hier uw gegevens achterlaten voor een gratis intakegesprek. 

Meer diensten voor werknemers

fired

Ontslagprocedures

Inhoudelijk verweer voeren bij een ontslagprocedure, of een einde dienstverband middels een vaststellings-overeenkomst. Ik help u in beide gevallen graag. Uiteraard staan uw belangen voorop en gaan we voor het maximaal haalbare. Het veiligstellen van uw WW-rechten is doorgaans essentieel. Daarnaast kunnen een concurrentie – en of relatiebeding ook belangrijke onderwerpen voor de onderhandelingen zijn.

Re-integratietrajecten​

Een zieke werknemer re-integreert in eerst instantie bij zijn werkgever in zijn eigen al dan niet aangepaste functie of een andere functie (1e spoor). Als dat niet haalbaar is wordt er gere-integreerd of bij een andere werkgever (2e spoor). Belangrijk is dat tijdens het re-integratietraject de rechten en verplichtingen van zowel werkgever als werknemer in acht worden genomen met als doel zo snel mogelijk een zo optimaal mogelijk resultaat halen.

Disfunctionerings-trajecten​

Als een werkgever van mening is dat een werknemer disfunctioneert, is het van belang dat de afwijkende visie van de werknemer goed schriftelijk wordt vastgelegd. Er dient een deugdelijk verbetertraject te worden gevolgd. Indien dit niet tot de benodigde verbetering leidt, zal eerst een herplaatsingsonderzoek moeten worden verricht, voordat er volgende grondslag is om tot ontslag over te gaan.

Online Order Form