Juridisch coachen

Juridisch coachen

Uitleggen wat de korte én langere termijn gevolgen van een WIA-beslissing zijn met oog voor de persoon vind ik belangrijk. Wat betekenen de gevolgen van deze uitkering voor deze specifieke persoon. Kortom binnen het juridische kader kijken naar wat de (on)mogelijkheden zijn en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn voor deze persoon. Niet alleen de financiële gevolgen, ook de emotionele gevolgen. Wat doet het tijdsverloop, de (on)zekerheid, de negatieve en/of positieve energie, wensen en noodzaak, overtuigingen die weer worden aangeraakt en wat doet u daarmee. Gaat u het proces aan dat wordt aangeraakt?

In mijn artikel “Toch een IVA-uitkering” schreef ik over de (financiële) gevolgen van een WIA-beslissing op de korte en wat langere termijn, het belang van het vaststellen van het juiste arbeidsongeschiktheidspercentage en de resterende verdiencapaciteit en de verschillende uitkeringen. Omdat deze aspecten naar mijn mening niet duidelijk naar voren komen in de toekenningsbeslissing van het UWV bespreek ik deze materie graag persoonlijk met mijn cliënten. De rapportage van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige kunnen hierbij direct betrokken worden. Op die manier kan de cliënt tenminste een weloverwogen beslissing nemen; berust hij in of maakt hij bezwaar tegen het besluit van het UWV.

Hoe mooi is het om verweven met of aansluitend op zo’n juridisch gesprek een persoonlijk gesprek te hebben over wat deze hele situatie met de cliënt doet. Waar hij op dit moment staat, wat zijn doel is, hoe hij dit denkt te bereiken en wat hij hiervoor nodig heeft of juist beter kan laten. Op die manier kan de cliënt nog beter zijn beslissing nemen met betrekking tot het besluit van het UWV.

Recent had ik weer zo’n juridische bespreking over de toekennende WIA-beslissing dat uitmondde in een open en diepgaand gesprek over persoonlijke ontwikkeling en transformatie. Wat heb ik toch geweldig werk! Ik ben dankbaar en enthousiast.

Nu ging het over de toekenningsbeslissing van het UWV, doch vorenstaande benaderwijze kan ook gelden voor andere juridische onderwerpen zoals bijvoorbeeld ontslag, re-integratie, functioneren etc. En het geldt zowel voor de particulier als de ondernemer die ik bijsta. Het juridische aspect is immers slechts één – doch geen onbelangrijk – aspect dat bijdraagt aan het nemen van een beslissing.

Niets voor niets is mijn motto” Juridisch advies is mensenwerk !”

Wilt u een gesprek met mij? Dat kan, ik sta u graag te woord!

Mirian Horstink
Horstink, juridisch advies en coaching

06 53538855