Skip to content

Sociaal zekerheidsrecht voor werkgevers

Juridisch advies bij uitkeringszaken

Voor werkgevers geldt dat de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid- en re-integratie steeds groter wordt. Het UWV kan de werkgever  hoge sancties opleggen bij het niet goed naleven van zijn re-integratieverplichtingen voortvloeiende uit de Wet Verbetering Poortwachter.  Het is voor u als werkgever dan ook belangrijk op de hoogte te zijn én te blijven van alle aspecten van dit complexe rechtsgebied. Weet u dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor de adviezen van uw bedrijfsarts, ook als deze achteraf niet juist blijken te zijn? Ik werk daarom samen met een goede arbodienst, Windst in bedrijf.  Samen kunnen we zorgen voor een zo optimaal mogelijk re-integratietraject. Ik ondersteun u hier graag bij. Daarnaast kan ik bezwaar maken tegen beslissingen van het UWV en indien nodig beroep en hoger beroep aantekenen bij respectievelijk de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.

Meer diensten voor werkgevers

social-care

Ziektewet-beslissing

Bent u eigenrisicodrager voor de ziektewet en wordt u geconfronteerd met een toekenning van een Ziektewet-uitkering? Dan kan het verstandig zijn om bezwaar te maken tegen de toekennende beslissing teneinde te controleren of de beslissing terecht is toegekend.

WIA-beslissing en eigenrisicodrager

Indien een WGA-uitkering wordt toegekend aan uw arbeidsongeschikte werknemer, dan betaalt u als eigenrisicodrager maximaal 10 jaar lang deze uitkering aan de werknemer. De hoogte van de uitkering is gekoppeld aan het arbeidsongeschiktheidspercentage. Indien een IVA-uitkering wordt toegekend omdat de zieke werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, betaalt niet de eigenrisicodrager, maar het UWV deze uitkering. Kortom, u kunt een groot belang hebben om bezwaar te maken en zo vast te stellen of het juiste arbeidsongeschiktheidspercentage en de juiste uitkering is toegekend.

WIA-beslissing en geen eigenrisicodrager

Ook als u geen eigenrisicodrager bent, heeft u er belang bij om te controleren of de uitkering terecht is toegekend. Dit heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van de gedifferentieerde premies die u in de toekomst moet betalen. De exacte financiële gevolgen van een werknemer met een WIA-uitkering zijn afhankelijk van de omvang van uw bedrijf.*

Online Order Form