Outplacement

Geconfronteerd worden met ontslag kan veel impact hebben, zowel voor de medewerker
als de werkgever. Hoe fijn is het dan dat je als medewerker begeleid wordt in het kader
van een outplacementtraject, al dan niet betaald door je (voormalig) werkgever?

Boventallig
Laatst heb ik een aantal medewerkers mogen begeleiden in een outplacementtraject nadat
ze boventallig zijn geworden door een reorganisatie. Hoe mooi om te zien dat iedereen zijn
eigen verwachtingen en wensen heeft over zo’n traject. Maatwerk is ook hier belangrijk
zodat eenieder zijn eigen invulling geeft aan zijn outplacementtraject teneinde een zo
optimaal mogelijk resultaat te kunnen bereiken.


Outplacementtraject
Nadat de eerste emotie van het ontslag een plek heeft gekregen, reageert een
medewerker/coachee erg enthousiast op de coaching. Hij volgt in een rap tempo het
outplacementtraject waarbij hij belemmerende innerlijke overtuigingen en vaste patronen
onder ogen komt. Dit is voor hem heel verhelderend en bevrijdend. Daarnaast hebben we
verschillende vacatures bekeken en afgezet tegen zijn wensen en eisen. Al snel vindt hij leuk
ander werk waar hij met veel enthousiasme aan het werk is gegaan.
Dit staat in schril contrast met een andere medewerker/coachee, die juist terughoudend en
sceptisch tegenover de begeleiding staat. We spreken af het een kans te geven om dan na
korte termijn te evalueren en te bepalen hoe wel of niet verder. De coachee is na de eerste
sessie aangenaam verrast. Hij vindt het gesprek verhelderend en verfrissend. Hij heeft het
gevoel echt gehoord en gezien te worden en wil graag verder met het outplacementtraject.
Wat volgt is een traject uitgespreid over een langere tijd waarbij uiteenlopende
onderwerpen worden besproken. Er is diepgang, persoonlijke ontwikkeling en inzichten.
Kansen worden gezien en benut. Zijn doel wordt scherp gesteld zodat dit ook bereikt kan
worden. Maar ook hele praktische en juridische aspecten over de
vaststellingsovereenkomst, de WW-rechten en uitkering worden besproken. Kortom, er is
sprake van een veelzijdig traject, die echt is afgestemd op deze specifieke coachee. Het
gevolg is een tevreden coachee. Wat heb ik toch geweldig werk!

Organisatieopstelling
Ook voor de ondernemer is het mogelijk stil te staan bij de reorganisatie en wat dit vanuit
systemisch oogpunt betekent voor hem of haar en het bedrijf. In dat kader kan het goed zijn
te reflecteren op de situatie waarbij er ruimte is te kijken naar het product(en), de markt(en)
en het effect op de medewerkers en de organisatie. Hierover een andere keer meer.
Wil jij ook graag maatwerk in jouw outplacementtraject? Neem dan contact met mij op
zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.


Hartelijke groet,
Mirian Horstink, jurist en coach bij Horstink, juridisch advies en coaching
06 53538855